รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน “ยุติธรรมพบประชาชน”

174

รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน “ยุติธรรมพบประชาชน”
.

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 จังหวัดอุตรดิตถ์ และยุติธรรมพบประชาชน ณ ห้องต้นทองบอลรูม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


.
โดยกระทรวงยุติธรรม ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีจึงได้เดินหน้าจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือน ครั้งที่ 1 ขึ้นในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็เป็นการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 26 เวลานี้มีพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ จำนวน 5,136 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 438 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 3866 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 167 ล้านบาทเศษ และผู้เป็นลูกหนี้หลังฟ้อง 1,270 ราย มูลค่าหนี้ 271 ล้านบาทเศษโดยประโยชน์


.
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 บางคนตกงาน บางคนถูกลดเงินเดือน ซ้ำร้ายไปกว่านั้น สินค้าอุปโภคบริโภค มีราคาแพงขึ้น ราคาน้ำมันก็พุ่งสูง ซึ่งเกิดจากสภาวะของโลกจนทำให้เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมาก บ้างค้างค่างวดส่งสถาบันการเงิน บ้างก็ถูกยึดบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยผมในฐานะรัฐนตรีจะไม่นิ่งเฉย จะเดินทางไปช่วยคลายหนี้ให้กับทุกคนเท่าที่จะทำได้ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย จึงได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน