มิ.ย. 18, 2022

พิษณุโลก อบต.วังพิกุล อำเภอวังทอง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ผู้นำท้องที่ ส.อบต. อสม. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเมือง ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต.วังพิกุล มาให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเมือง พร้อมร่วมกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท และร่วมกันเดินรณรงค์กำจัดยุงลาย ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลวังพิกุล