เทศบาลนครพิษณุโลก ต้อนรับ นางสาว เจสิก้า ลองเสตท Miss Thai Arizona 2021-2022

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้การต้อนรับนางสาว เจสิก้า ลองเสตท Miss Thai Arizona 2021-2022 ในฐานะฑูตวัฒนธรรมไทยในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย อาจารย์ ชณัฐฏา อ๊อดกัน ผู้อำนวยการ Miss Thai Arizona และผู้อำนวยการฝ่ายนาฎศิลป์และพัฒนาบุคลากร มูลนิธิเอเซี่ยนศิลป์ศึกษา ศูนย์การศึกษาฟินิกซ์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 เพื่อนำข้อมูลด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และของดีต่างๆ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ยังสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก และในวันนี้นางสาว เจสิก้า ลองเสตท Miss Thai Arizona 2021-2022 ร่วมรับประทานอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ร้านริมน่านพิษณุโลก เยี่ยมชมของฝากจากจังหวัดพิษณุโลก

 

ในการนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ททท.สำนักงานพิษณุโลก โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อจัดการต้อนรับ และอำนวยความสะดวก กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม คณะ Miss Thai Arizona 2021-2022