สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 เมษายน 2562 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พันเอกนพดล รอดกลาง รอง.ผบ.มทบ.39 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ( ถุงธารน้ำใจ ) ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เสียหายจำนวน 18 ตำบล 66 หมู่บ้าน 116 หลังคาเรือน และวันที่ 22 เมษายน 2562 เสียหายจำนวน 15 ตำบล 30 หมู่ บ้าน 59 หลังคาเรือน ได้เกิดพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้ง 2 รอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 175 หลังคาเรือน

โดยเบื้องต้นอำเภอเมืองได้มอบหมายให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว