CPC คอนกรีตอัดแรง มอบเงิน สนับสนุน อส.จ.พิษณุโลก 200,000 บาท


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายชญานิน ปัตตพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก และในฐานะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก และ นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ในทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะกำหนดจัดกิจกรรมเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 68 แล้ว เพื่อร่วมอุทิศส่วนกุศลแก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรอาสาฯที่เสียชีวิต เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในทุกปีต่อไป


Cr: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก