พิษณุโลก อบต.วังพิกุล Big Cleaning Day ศูนย์พักคอยโควิด-19 รร.วัดดงข่อย

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศูนย์พักคอย โควิด-19 โรงเรียนวัดดงข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังพิกุล

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณศูนย์พักคอย โควิด-19 ภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น