Miss Thai Arizona เยือนจังหวัดพิษณุโลก 15-18 มิ.ย.นี้

วันที่ 15 มิ.ย.2565 นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้แทนนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ททท.สำนักงานพิษณุโลก ให้การต้อนรับนางสาว เจสิก้า ลองเสตท Miss Thai Arizona 2021-2022 ในฐานะฑูตวัฒนธรรมไทยในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยอ.ชณัฐฏา อ๊อดกัน ผู้อำนวยการ Miss Thai Arizona และผู้อำนวยการฝ่ายนาฎศิลป์และพัฒนาบุคลากร มูลนิธิเอเซี่ยนศิลป์ศึกษา ศูนย์การศึกษาฟินิกซ์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 เพื่อนำข้อมูลด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และของดีต่างๆ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ยังสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

โดยในวันที่ 16 มิ.ย.2565 มีกำหนดการเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไท-ยวน และ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณชัย จิตรวิเศษ) นำเรียนภารกิจในฐานะทูตวัฒนธรรมไทยในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เข้ากราบสักการะพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร/ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และสะพานพระราชวังจันทน์ พร้อมทั้ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปการแสดง ดนตรี และ ท่ารำมังคละ ของโรงเรียนบ้านน้ำคบ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ททท.สำนักงานพิษณุโลก โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ และ ห้องเสื้อเยี่ยมยุทธ ให้การสนับสนุนเพื่อจัดการต้อนรับ อำนวยความสะดวก ตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ตลอดที่คณะMiss Thai Arizona 2021-2022 พักอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

Cr: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก