ผบ.กกล.นเรศวร จัดสานสัมพันธ์สื่อมวลชนชายแดน จังหวัดตาก แลกเปลี่ยนสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ช่วงเย็นวานนี้ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมอาคารวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พร้อมด้วยพันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกิจกรรมพบปะสัมพันธ์ สื่อมวลชนชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลให้แก่สื่อมวลชน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ หน่วยงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหาร และสื่อมวลชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด บูรณาการความร่วมมือเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการป้องปราม และการแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก พร้อมการสร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก อย่างยั่งยืนต่อไป