160

“ทุเรียนอุ้มผาง” พ่อค้าเบี้ยวต้องนำมาแปรรูป เตรียมจัดงานส่งเสริมช่องทางจำหน่ายและการท่องเที่ยว 18 มิ.ย.นี้

วันที่ 15 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่บ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ว่าขณะนี้ เกษตรกรในพื้นที่ ได้เริ่มมีการวางจำหน่าย ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งเริ่มออกผลผลิตสู่ตลาดแล้ว สำหรับบ้านเบิ่งเคลิ่ง พื้นที่แนวชายแดนของอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านสุดเขตประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมา ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวปกากะญอ โดยทุเรียนพื้นบ้านที่ปลูกจะนิยมปลูกด้วยเมล็ดใช้เวลา 15 ปี จึงจะได้ผลผลิต การดูแลรักษาเน้นการดูแลแบบอินทรีย์ ไม่ใช่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ปัจจุบันเริ่มมีพ่อค้าสั่งจองรับซื้อ แต่พบปัญหาพ่อค้าบางรายไม่มารับผลผลิตตามนัดหมาย เกษตรกรจึงต้องนำผลผลิตมาแปรูรูปเพื่อป้องกันความเสียหายและสร้างรายได้

นางพร อายุ 40 ปี เกษตรกรแปรรูป ทำทุเรียนกวน อยู่บ้านเลขที่75/2 หมู่ที่9 บ้านเปิ่งเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก กล่าววว่าตนเอง เป็นทั้งผู้ปลูก และผู้รับซื้อขายส่งทุกเรียน พื้นที่ จำหน่าย ในราคาย่อมเยาว์ จำหน่ายเป็นกองๆ 4-5 ลูก ราคา 200 บาท ปัจจุบัน ประสบปัญหามีพ่อค้า สั่งซื้อทุเรียนแล้วไม่มารับ นับ 1 ตัน ทำให้ทุเรียนได้รับความเสียหาย เนื่องจากหากผลสุก อยู่ได้เพียง 3-4 วัน ก็จะแตกเสียหาย จึงใช้วิธีแก้ไขปัญหา ด้วยการนำทุเรียน มาแปรรูป ทำทุเรียนกวน จำหน่ายกิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนเมล็ด จำหน่าย กิโลกรัมละ 35 บาท ส่วนมากจะมีพ่อค้าสั่งจองไว้แล้ว

สำหรับทุเรียนพื้นบ้านเปิ่งเคลิ่ง จะออกผลผลิต บริโภคได้ ในช่วงเดือนมิถุนายน และออกผลผลิตมากที่สุด ในเดือนกรกฎาคม สมัยก่อนจำหน่ายได้ ยากและลำบาก แต่ปัจจุบันถนนหนทางดี เดินทางจากอำเภออุ้มผางมาบ้านเปิ่นเคิ่งประมาณ 85 กิโลเมตร ปัญหา ในขณะนี้ มีเพียง เรื่องการติดต่อสื่อสาร สัญญาณโทรศัพท์ ในบางวันก็มีบางวันก็ไม่มี เป็นบางพื้นที่ ติดต่อสื่อสารกันยากมาก

ด้านนายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภออุ้มผางหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร กล่าวว่า ตนเอง ออกหน่วย สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภออุ้มผางเคลื่อนที่ ให้บริการพี่น้องประชาชนร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียนภาค 6 พิษณุโลกสาขาจังหวัดตาก โดยเห็นว่า ทุเรียน พื้นบ้านของอำเภออุ้มผาง มี กลิ่นหอม รสหวาน เห็นปัญหาของชาวบ้าน ในเรื่องของ ทุเรียนพื้นบ้าน ที่มีพอค้า สั่งแล้วไม่มารับ ทำให้เกษตรกร ต้องนำทุเรียนมาแปรรูป กวน จึงฝากถึงนักท่องเที่ยว มาเที่ยว อุ้มผาง เดินทางเลยไปประมาณ 85 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลาดยาง มีการเดินทางสะดวก กว่าเดิม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาอุดหนุนทุเรียนบ้านเปิ่งเคลิ่ง

นายธัญปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า ทุเรียนบ้านเปิ่งเคลิ่ง เป็นทุเรียนพื้นบ้าน ที่ปลูกกันมายาวนานหลายสิบปีแล้ว และมีทุเรียนพันธุ์ดี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงาน เกษตรอำเภออุ้มผาง ได้ต่อยอดส่งเสริมปลูกทุเรียนพันธุ์ดี เช่น ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ทุเรียนเบิ่งเคลิ่งและของดีอุ้มผาง ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ 08.00 น. ซึ่งจะจัดงานที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล บ้านเบิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในงานพบกับเกษตรกร ร้านค้า ร้านผลไม้ โดย เฉพาะทุเรียนมาจำหน่ายพืชผักผลไม้ และสินค้าที่ผลิตในอำเภออุ้มผาง มาบริการให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นผู้จัดงานร่วมกับอำเภออุ้มผาง เกษตรอำเภออุ้มผาง

จากสภาพปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหา เรื่องทุเรียน โดยการแปรรูปทำทุเรียนกวน และ การแก้ไขปัญหาโดย ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันจัดงานกิจกรรม ทุเรียนบ้านเปิ่งเคลิ่งและของดีอำเภออุ้มผาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ การขายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าการเกษตรพื้นบ้าน โดยเฉพาะทุเรียน เพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าการเกษตรของชุมชนโดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้าน ที่อยู่คู่กับหมู่บ้านเปิงเคลิ่งมาอย่างยาวนานและหมากที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น