เมืองตาก ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 เหนือ บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

วันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่บริเวณหนองเล่ม หมู่ 4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(เหนือ) ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอบ้านตาก และจังหวัดตาก ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล

โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก นายเชาวลิต ปัญญานาค นายก อบต.เกาะตะเภา ,ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ มูลงาม นายก อบต.ตากออก ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(เหนือ) ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอบ้านตาก และจังหวัดตาก ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีการจัดงานขึ้นในช่วงวันขึ้น 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เดือนเก้า(เหนือ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2565

โดยชาวอำเภอบ้านตาก ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันแรกแห่งการแสดงความยึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนา ด้วยการน้อมนำเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นเงิน ต้นทอง ผ้าห่มพระบรมธาตุ ตุงไชย และจตุปัจจัยไทยทาน จัดเป็นขบวนแห่ จากบริเวณหนองเล่ม เคลื่อนผ่านสะพานบุญ ซึ่งเป็นสะพานยาวประมาณ 200 เมตร ขึ้นไปห่มถวายองค์พระบรมธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ซึ่งบรรจุบรมอัฐิ ประกอบด้วยกระดูกพระนลาฎ พระเกศาจำนวน 4 เส้น ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ

สำหรับวัดพระบรมธาตุ แห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดตาก มีพระธาตุที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมา และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ที่ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงาม หน้าบันและจั่ว เป็นไม้หน้าต่างแกะเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่า มีเพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ทำให้อากาศภายในเย็น และวิหารแห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด ยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลวดลายแกะสลัก ซึ่งถือได้ว่า วัดพระบรมธาตุแห่งนี้ เป็นวัดที่มีคุณค่าทางโบราณคดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย