เมืองแพร่ ชาวบ้านแก่งหลวง ประท้วงขับไล่ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สนใจการพัฒนาและกิจกรรมหมู่บ้าน (คลิป)

วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 10.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ ชาวบ้านแก่งหลวง หมู่ที่ 5 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 50 คน รวมตัวกันที่วัดแก่งหลวง เพื่อประท้วงการทำงานของนายเจริญ ปุกแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่ป่ร พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้ทางอำเภอลอง ลงมาประเมินการทำงานถ้าไม่ผ่านการประเมินจะต้องปลดออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายอินจันทร์ สายทอง อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 ต.แม่ปาน กล่าวว่า การทีชาวบ้านต้องออกมาประท้วงและร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งมานานถึง 10 ปี ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหมู่บ้านไม่ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในการทำงานพัฒนา เช่น การสร้างกุฏิพระผู้ใหญ่บ้านไม่มาช่วยแถมยังไปห้ามไม่ให้ชาวบ้านมาช่วยทางวัด การนำไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทำบ่อบาดาลสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พิธีกรรมเข้าเบิก(สะเดาะเคราะห์หมู่บ้าน) ซึ่งเป็นประเพณีทำกันมาทุกปี ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เข้าร่วม อ้างว่าผู้ที่ดำเนินการทำข้ามหน้าข้ามตา การประชุมประจำเดือนของผู้ใหญ่บ้านมีคนเข้าร่วมประชุมเพียง 5-6 คนจากประชากร 500 คน 147 หลังคาเรือน แต่ในรายงานประชุมกลับมาชื่อชาวบ้านประชุมจำนวนมาก การทำโครงการดับไฟป่า ไม่มีการประชุมชาวบ้านแต่ใส่รายชื่อชาวบ้านไปเพราะหวังงบประมาณ

นอกจากนั้นการทำฝายกักเก็บน้ำในป่าไว้เพื่อการดับไฟทางราชการให้งบประมาณมา 500,000 บาท ทำฝาย 2 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการสร้างแต่เบิกเงินมาแล้ว นอกจากนั้นในฤดูเห็ดป่าออกมีการเก็บเงินชาวบ้านต่างถิ่นที่มาหาเห็ดเผลอะ มีเงินสะสมนับแสนบาทแต่ไม่มีการชี้แจง

ด้านนายอินจันทร์ สายทอง กล่าวว่า ชาวบ้านเคยทำเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลอง แต่ไม่มีความคืบหน้า ในกรณียักยอกเงินช่วยเหลือจากโรงโม่หิน ช่วยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตกน้ำตายเมื่อปีที่แล้ว มีการข่มขู่แย่งเอาที่ดินทำกินของนางจำเรียน ธรรมวัฒนา มาเป็นของตนเอง กรณีปลอมเอกสารสมุดเขียวหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อได้รับเงินเยียวยา ยืมเงินวัดไปใช้ส่วนตัวไม่ยอมคืน นำเงินสมทบสร้างสนามฟุตบอลให้เยาวชนในหมู่บ้านไปใช้ส่วนตัว ซึ่งหนังสือร้องเรียนเหล่านี้ทางอำเภอไม่ดำเนินการสอบสวนให้เกิดความเป็นธรรม ชาวบ้านขอให้ทางอำเภอเร่งดำเนินการสอบสวนและทำการประเมินการทำงานของผู้ใหญ่บ้านรายนี้โดยเร่งด่วน ถ้ายังเพิกเฉยจะไปประท้วงที่หน้าอำเภอ

นายเจริญ ปุกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ชาวบ้านกล่าวหาไม่เป็นจริง และที่ผ่านมาตนปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด มีเพียงชาวบ้านที่ขัดแย้งไม่กี่คน สร้างเรื่องขึ้นมา อย่างไรก็ตามตนจะเข้าไปทำความเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาการปกครองท้องที่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนัน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้อำนาจและการบริหารที่น่าสงสัยในความไม่โปร่งใส ซึ่งวันที่ 10 มิถุนายนมีเหตุการณ์ยิงผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมือง ผลการสอบสวนพบว่ามาจากการบริหารงานที่ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง การประท้วงของชาวบ้านครั้งนี้ ถ้าภาครัฐยังนิ่งเฉยปัญหาอาจบานปลาย