“อาจารย์จักษ์” ปลุกกำลังใจ อสม. ตำบลท่าทอง เราคือฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาประเทศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. อาจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร และทีมงาน อาจารย์จักษ์แฟนคลับ นำชุดอาหารว่างจำนวน 250 ชุด ไปจัดบริการให้กับ อสม.ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการอบรมแกนนำสุขภาพตำบลท่าทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าทอง

อาจารย์จักษ์ กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ มาขอขอบคุณ อสม. ทุกท่าน ที่ทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ช่วยทำให้คนไทยสามารถต่อสู้กับโรคโควิดได้อย่างมีประสิทธภาพ ขอให้เราภาคภูมิใจในความเป็น อสม. เพราะเราคือฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาประเทศ

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมาให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19 และการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่