ทหารใหม่ โอนเงินเดือนแรกให้พ่อ-แม่ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 หน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ 1-4 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3( บชร.3) ได้ดำเนินการโอนเงินเดือน เดือนแรกของทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ให้กับครอบครัวทหารใหม่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวในระหว่างน้องๆทหารใหม่อยู่ในห้วงของการฝึก และการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการไว้สำหรับช่วยเหลือบรรเทาให้กับครอบครัว สร้างความปลื้มใจ และภาคภูมิใจทั้งน้องๆทหารใหม่และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง