เชียงราย สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ศึกษาดูงาน การจัดการพื้นที่ป่าชุ่มน้ำชุมชนบุญเรือง อ.เชียงของ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ให้การต้อนรับสมาคมลุ่มน้ำสายสบุรี เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานทีมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะกับองค์กรที่ทำงานในลุ่มน้ำอิงเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดโดยมีรางวัล รางวัลอิเควเตอร์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Equator Prize : UNDP) ประจำปี 2020

ซึ่งการดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ การทัศนศึกษา จ.เชียงราย ในการเน้นการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการระบบนิเวศน้ำจืด โดยรับฟังโดยตรงจากผู้นำและชุมชนเกี่ยวกับประสบการณ์และความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในขณะที่จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อใช้ในแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำพรุลานควาย เขตรอยต่ออำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีกับอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปัตตานี

น.ส.โซเฟีย เจ๊ะแว เครือข่ายเยาวชนพรุลานควาย กล่าวว่า จากการที่ได้สำรวจพื้นที่ป่าชุ่นน้ำบุญเรืองก็ทำให้ได้เห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายกับป่าพรุลานควาย ซึ่งป่าบุญเรืองมีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งตอนนี้ต่างจากป่าพรุลานควายเพราะความอุดมสมบูรณ์จางหายไปแล้ว การที่พวกเรามาที่นี่ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง เช่นการจัดทำข้อมูลการนำเสนอ ซึ่งเราจะได้นำมาปรับใช้กับพื้นที่ของเรา หลังจากนี้เราก็จะกลับไปสำรวจพื้นที่ป่าลุ่มน้ำพรุลานควายเพิ่มเติม เพื่อทำแผนในการจัดการข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ

น.ส.ซีตีพาตีเมาะ มิงซานา ประธานกลุ่มสตรี พรุลานควาย กล่าวว่า หลังจากนี้กลับไปเราก็จะต้องมีข้อมูลเพื่อให้ชาวบ้านเห็นด้วยกับเราก่อน โดยจะนำข้อมูลที่ได้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เกี่ยวกับความสำคัญของแม่น้ำ ความสำคัญของป่า ซึ่งป่าพรุลานควายเมื่อก่อนมีความอุดมสมบูรณ์มากเหมือนกับป่าบุญเรืองแต่ตอนนี้เหลือพื้นที่อุดมสมบูรณ์น้อยมาก ในอนาคนอยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม