พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระธาตุจอมคำ

วันที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 11.45 น. ได้เกิดปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด ณ พระธาตุจอมคำ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดโชติการาม หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำบ้านใหม่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นที่หน้าอัศจรรย์ใจให้กับพระลูกวัด และประชาชนเป็นอย่างมาก

พระธาตุจอมคำ ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนใน ต.แม่คำ อ.แม่จัน เริ่มก่อสร้างวางศิลาฤกษ์ ตั้งแต่ต้นปี 2559 แล้วเสร็จในปี 2562 เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่เป็นพระมหาสถูปเจดีย์พุทธสถานทรงเจดีย์ประยุกต์ล้านนา ที่พุทธศาสนิกชนได้มาเยี่ยมเยียนกราบไหว้สักการะเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษ ว่ากันว่าหากใครได้มา นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่ถือเป็นอานิสงส์ผลบุญยิ่งนัก

โดยข้อมูลทั่วไปคนไทยเราจะนับถือดวงอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่ง สังเกตจากการเรียกนำหน้าว่า “พระ” ส่วนกลดถือเป็นของสูงสำหรับพระ เช่น กลดของพระธุดงค์ ปรากฏการณ์นี้ เปรียบได้กับด้วยแสงของดวงอาทิตย์ไว้นั่นเอง จึงถือเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เป็น “มหิธานุภาพ” ของดวงอาทิตย์ ที่มีความหมายในทางที่ดี และเป็นสิริมงคล

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน