ผช.รมต..ต่างประเทศสหรัฐฯ ลงพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ หวั่นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นแหล่งรวมสิ่งผิดกฎหมาย


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 มิ.ย.65 นายท็อดด์ โรบินสัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INL) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ หรือ DEA พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทาง ไปที่ สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย หลังจากที่สหรัฐฯ และไทย ได้ทำงานร่วมกันด้านยาเสพติด มาอย่างยาวนาน

นายท็อดด์ โรบินสัน กล่าวว่า ตนค่อนข้างกังวลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ทางรัฐบาลลาว ไม่สามารถมีส่วนในการเข้าไปจัดการได้จึงกังวลว่าเรื่องของยาเสพติด อาวุธปืน และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ อาจจะผ่านเข้าไปในพื้นที่โดยผู้บังคับใช้กฎหายไม่ทราบได้ ที่ผ่านมาได้เดินทางไปหลายประเทศ ทั้ งลาว เวียดนาม และไทย ซึ่งหวังว่าประเทศเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงในภูมิภาคได้เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ทราบถึงปัญหาในเรื่องของคาสิโนในสามเหลี่ยมทองคำเราไม่แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องหรือเปล่า มีทางรัฐบาลเข้ามาจัดการได้อย่างถูกต้องหรือไม่ มีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

“เนื่องจากสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย เราจึงได้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการฝึกอบรม จัดสรรอุปกรณ์ในการปราบปรามยาเสพติด ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิด ผ่านมา สหรัฐฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เช่น ตำรวจ ทหาร ฝ่ายความมั่นคง และสำนักอัยการสูงสุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐฯ

มีการแลกเปลี่ยนนำเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เดินทางมาในพื้นที่ประเทศไทยเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะต่อกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยก็มีความสามารถในการปราบปรามสารตั้งต้น และการปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาคนี้ ก็ได้มีการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”ผช.รมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าว

ในส่วนของประเด็นด้านการเปิดเสรีกัญชาในประเทศไทยในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ นายท็อดด์ โรบินสัน มองว่า ในสหรัฐฯ เองก็มีกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ซึ่งรัฐบาลกลางจะอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายต่างๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลกลางยังมองว่ากัญชายังคงเป็นสารเสพติด ซึ่งแต่ละรัฐเองต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนในรัฐนั้นๆ ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม