กองกำลังนเรศวร -ชรบ.จับแรงงานชาย-หญิง 22 คน นั่งห่วงยางข้ามแม่น้ำเมย ลักลอบเข้าไทย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 (ฉก.ร.14) โดยกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ริมเมย ทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ ตรวจพบบุคคลต่างด้าว จำนวน 22 คน แบ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 12 คน หลบซ่อนอยู่บริเวณ ในที่พักคนงานโรงงานแห่งหนึ่ง แนวชายแดน พื้นที่ หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

จากการตรวจสอบเอกสารการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย ไม่พบเอกสารยืนยันใดๆ สอบถามบุคคลต่างด้าวทั้งหมดสารภาพ ได้นั่งห่วงยางรถข้ามแม่น้ำเมย บริเวณสะพานขาดติดกับท่าพุทรา และได้เดินเท้าลัดเลาะมาพักคอยที่พักคนงาน ในโรงงานดังกล่าว โดยมีนายอองจอ มิด อายุ 65 ปี เป็นผู้ให้ที่พักพิง

เพื่อรอการเคลื่อนย้ายเข้าไปทำงานที่ กทม. ซึ่งจะต้องเสียค่านำพาคนละกว่า 2 หมื่นบาท ทั้งนี้ได้ทำการจับกุมพร้อมดำเนินการตามกฏหมายต่อไป