พิษณุโลก “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ อำเภอเมืองพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน ในกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว”

เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพิษณุโลก รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างประเพณีที่ดีงาม โดยมีว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ในเวลา 06.00 น. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานบริเวณหน้าพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมและเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป