ผู้ว่าฯพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรกล่าว “ทรงพระเจริญ” ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

จากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนมหามงคล และจุดโคมเทียน และต่อเทียนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมพิธี

แสงไฟจากเทียนผู้ร่วมพิธีสว่างครบทุกคนแล้ว ผู้ว่าฯกล่าวกราบบังคมทูลถวายพรพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา สุดท้าย ผู้ว่าฯกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง
เป็นอันเสร็จพิธี

#ข่าวจริงพิษณุโลก