มิ.ย. 3, 2022

ชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ข้ามฝั่ง สปป.ลาว”ซบเซา” ตม.เตือน ระวังถูกหลอกค้ามนุษย์

วันที่ 3 มิ.ย.65 ที่ด่านพรมแดนถาวร บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพรมแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยพบว่าบรรยากาศการเดินทางข้ามไปมายังไม่คึกคัก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางข้ามไปยัง ฝั่ง สปป.ลาว ที่ เกาะดอนซาว แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมัน อย่างบางตา ส่วนประชาชน สปป.ลาว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยมีบางตาเช่นกัน มีเรือบริการข้ามฟากแต่ละเที่ยวเพียง 4-5 คน

โดยข้อมูลจาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ตั้งแต่วันที่ 18- 31 พ.ค.65 ตั้งแต่เปิดด่านพรมแดนอย่างเป็นทางการ พบว่า มีจำนวนผู้เดินทางขาออก คนไทย 429 คน ชาวต่างชาติ 178 คน สปป.ลาว 575 คน รวม 1,182 คน ส่วนผู้ที่เดินทางขาเข้า คนไทย 379 คน ต่างชาติ 76 คน สปป.ลาว 605 คน รวม 1,060 คน โดยชาว สปป.ลาว ส่วนใหญ่ที่เดินทางข้ามาเพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ส่วนคนไทย และนักท่องเที่ยวที่ข้ามไปส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามไป เพื่อท่องเที่ยวสถานบันเทิงครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คิงส์โรมัน

อย่างไรก็ตามทาง พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสาน ผกก.ตม.เชียงแสน กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง สบรวก ในการป้องกันการเข้าเมืองมาเพื่อค้าประเวณี หรือ ค้ามนุษย์ของหญิงสาว โดยจะเน้นที่อายุต่ำว่า 18 ปี โดยตั้งแต่เปิดด่านในวันที่ 18 พ.ค.65 ที่ผ่านมา ได้ส่งตัวกลับประเทศโดยไม่ให้เดินทางเข้ามาพรมแดนประเทศไทยแล้ว 17 คน โดยมีการพิจารณาว่าที่พักเป็นหลักแหล่ง มีงานรองรับ และมีค่าครองชีพในระหว่างอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่ ในส่วนของคนไทยที่จะข้ามไปยังฝั่ง”คิงส์โรมัน” จะมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการไปทำงาน ซึ่งอาจจะถูกหลอกเข้าสู่การค้ามนุษย์ได้ นอกจากปิดประกาศแล้วยังได้มีการแนบเอกสารแจ้งเตือน ติดกับพาสปอต หรือบอร์ดเดอร์พาสให้กับผู้ที่จะข้ามพรมแดนไปด้วย

สำหรับการข้ามพรมแดนโดยใช้บอร์เดอร์พาส หรือบัตรข้ามแดน สามารถเข้าไปพำนักในเขต สปป.ลาว ได้จำนวน 3 วัน 2 คืน ในส่วนของ พาสปร์อตสามารถเดินทางเข้าสปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องมี VISA โดยพำนักอยู่ใน สปป.ลาว ได้ 30 วัน