ป.ป.ช.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบมหกรรมสินค้าราคาถูก หน้าที่ว่าการ อำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมหกรรมสินค้าราคาถูกหน้าลานที่ว่าการ อ.แม่สาย ตามที่สื่อได้เสนอข่าวออกไป ว่าได้รับร้องเรียนจากประชาชน อ.แม่สาย ว่าได้รับผลกระทบของการที่มาจอดรถติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอแม่สาย จึงได้มีการลงพื้นที่ในวาระการประชุมเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นว่าข้าราชปกครองแม่สายเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ ตามความเป็นจริงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย


ด้าน นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสแม่สาย ปลัดฝ่ายความมั่นคง ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย และตัวแทนผู้ประกอบการขายสิน (มหกรรมสินค้าราคาถูก) ได้เข้าร่วมวาระการประชุมชี้แจ้งในการลงพื้นที่ตรวจสอบมหกรรมสินค้าราคาถูก ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดเชียงราย

ในวาระสรุปการประชุมตรวจสอบเบื้องต้น 1.ที่ดินลานจัดขายมหกรรมสินค้าราคาถูกดังกล่าวไม่ใช่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่เป็นที่สิทธิ์ของทางอำเภอแม่สาย ที่ได้ทำหนังสือสัญญาเช่าเอาไว้กับกรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย ( ที่ดินราชพัสดุ ) 2.ส่วนโซนที่จัดขายสินค้าทางปกครองแม่สายได้ชี้แจ้งว่าเป็นโซนลานที่เอาไว้จัดกิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นลานอเนกประสงค์ ไว้จัดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกกำลังกาย ข่วงวัฒนธรรมของ อ.แม่สาย โดยขออนุญาตจากธนารักษ์พื้นที่เชียงราย มีการชำระค่าเช่าตามระเบียบ 3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ให้ทางปกครองแม่สายชึ้แจงทำเอกสารหนังสือสัญญาเช่าเอาไว้กับกรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย ( ที่ดินราชพัสดุ ) เป็นลายลักษณ์อักษร 4.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จะได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานในการลงพื้นที่จริงจากพยานสิ่งแวดล้อม ส่งให้ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวสอบวินิจฉัยกรณีดังกล่าวอีกครั้ง 5.ทางตัวแทนผู้ประกอบการมหกรรมสินค้าราคาถูกให้ข้อมูลในการตรวจสอบในครั้งนี้ และทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการติดต่อขอลงหม้อไฟชั่วคราวเอง และมีการชำระค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ในการขอใช้ที่ดินราชพัสดุตามระเบียบเป็นตารางเมตร

จากกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปกครองแม่สาย ตามกระบวนการขอการร้องเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายหมาย ฝ่ายปกครองแม่สายได้จี้แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง หากประชาชนชนหรือสื่อ ที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการขายของมหกรรมสินค้าราคาถูกให้เข้าไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ปกครอง อ.แม่สาย ตามวันเวลาราชการ

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน