143

ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ที่เข้าประจำการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ของหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 1 พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบปะให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ทหารใหม่ คือ บุคคลในครอบครัวกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารบก ขอบคุณหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ได้ให้การดูแล และเตรียมการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก มุ่งให้ทหารใหม่มีความรู้ด้านการทหาร มีวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในทุกมิติ ผลักดันตามความถนัดของทหารแต่ละบุคคล ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการในอนาคต หลังจบการฝึกทหารใหม่ ทุกคนจะมีความพร้อม การทำหน้าที่ด้านความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ที่มีความพร้อมด้านระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวชื่นชมทหารใหม่ในความเสียสละ ที่เข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก การฝึกทหารใหม่ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปด้วยดี และจะเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติ

ซึ่งผู้บัญชาการทหารบ กล่าวเน้นย้ำ ให้ผู้บังคับหน่วยดูแลอย่างใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวทหารใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนทหารใหม่ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงให้ปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสม ทั้งนี้กองทัพบกให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ สิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกทหารใหม่เปรียบเสมือนการสร้างคนให้กับกองทัพและประเทศชาติ มีนโยบายให้ฝึกทุกคนจากบุคคลพลเรือนเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีวินัย โดยหลังปลดประจำการสามารถดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป