เชียงใหม่ พิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล 27 พ.ค.-3 มิ.ย.ใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า

308

เชียงใหม่ พิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล
27 พ.ค.-3 มิ.ย.ใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า

วันที่ 31 พ.ค. 65 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ๅลมอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2565 เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวล้านนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

พิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” ไปจนถึง วันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เรียกว่า “วันออกอินทขิล” โดยในปีนี้ตรงกับ วันที่ 27 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งชาวล้านนามีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลา อาหาร และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต

ทั้งนี้ การจัดพิธีสมโภชบูชาเสาอินทขิล การใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสมโภชเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นั้นจะจัดต่อเนื่องให้พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน นี้ ก่อนจะทำพิธีออกอินทขิลในศุกร์วันที่ 3 มิถุนายน 2565