อุตรดิตถ์ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
บาสเก็ตบอล 3×3 Championship 2022 ภาคเหนือ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 3×3 Championship 2022 ประจำปี 2565 (ภาคเหนือ) โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ทั้งนี้มีการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


.
นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะนักกีฬาเดินทางมาจากต่างจังหวัด ส่งผลให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และใช้จ่ายในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์เห็นชอบให้จัดการแข่งขัน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 3×3 Championship 2022 ประจำปี 2565 (ภาคเหนือ) ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน