158

พิษณุโลก ศูนย์คุ้มครองฯ ร่วมกับเทศบาลนคร จัดระเบียบคนเร่ร่อน ตามพื้นที่สาธารณะ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 พ.ค. 65 ณ สวนกลางเมือง จ.พิษณุโลก นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก โดยกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดระเบียบคนเร่ร่อน ตามพื้นที่สาธารณะ ใต้สะพานนเรศวร ตามที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้พบคนเร่ร่อนดื่มสุรามึนเมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มาออกกำลังกาย  ณ  บริเวณสวนกลางเมือง และสวนชมน่าน จึงประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายและความช่วยเหลือต่อไป