ดีเดย์ 31 พ.ค.เสาไฟฟ้า-สายสัญญาณลงดิน ย่านเศรษฐกิจแม่สาย


ในวันที่ 31 พ.ค.65 นี้ เสาไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ จะหายไปจากเส้นถนนย่านเศรษฐกิจแม่สาย โดยเนื่องจากเทศบาลตำบลแม่สายร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 1 ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่บริษัท AIT ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดินตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 จนถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณปรับปรุงก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 288,097,500 บาท ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณด้านการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน180,095,310,78 บาท และแบ่งเป็นงบประมาณด้านการโยธา โดยเทศบาลตำบลแม่สายจำนวน 108.002.189 .22 บาท และมีกิจการร่วมค้า AIT เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) ได้เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างระบบสายสื่อสารลงใต้ดินในครั้งนี้

ตามอัตราที่ระเบียบที่กำหนดผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการแม่สาย ที่จะได้มีทัศนียภาพที่สวยงามมีบรรยากาศทางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนที่ดีส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวทางหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสมกับเป็น“ SMART CITY “” TO

โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท และได้มีกำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมการตัดเสาไฟฟ้าต้นแรก ในวันที่ 31 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน