พ.ค. 29, 2022

อุตรดิตถ์ เปิดแข่งขัน”เทควันโด” ชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมี นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน


โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬาเทควันโดทั้งในและต่างจังหวัด ครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

ในการนี้ ยังได้มอบโล่ให้กับทำคุณประโยชน์ทางด้านกีฬาเทควันโด จำนวน 6 คน ดังนี้
1. ผ.ศ.วิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
2. นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5
3. นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยกานสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1
4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
5. นายธนินท์รัฐ บวรเจริญวัฒน์
6. นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2565 เป็นความมุ่งมั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จะจัดการแข่งขันฯ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา อีกทั้งยังพัฒนาเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาเทควันโดให้มีประสบการณ์แข่งขันที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันอันเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ

สิ่งสำคัญคือ การเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนด้านการกีฬา ออกกำลังกาย สำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เจริญก้าวหน้ามีมาตรฐานในกีฬาเทควันโด และตอบสนองนโยบายด้านกีฬาในจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทางหนึ่ง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน