บชร.3 จัดโครงการโรงเรียน ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย “ จักรยานสานฝัน ปันสุข ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ”

วันที่ 27 พ.ค. 65 เวลา 1000 พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็น ประธานพิธีเปิด “โครงการ โรงเรียน ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย / จักรยานสานฝัน ปันสุข / ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล (เป็นโรงเรียน ระดับประถมศึกษามี นักเรียนรวม 133 คน) ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งดำเนินการโครงการฯ โดย พัน.ขส.23 บชร.3

ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาจาก ทภ.3 , บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และส่วนราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นนโยบายของ ทบ. ในการส่งเสริมการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยมี พ.อ.สุริยัน ประพิตรไพรศาล ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3 ,นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ,นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอคีรีมาศ , กอ.รมน.จว.ส.ท., ผกก.สภ.คีรีมาศ, ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 20 ทุน , กิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 133 ถุง, มอบจักรยาน”สานฝัน ปันสุข”จำนวน 20 คัน , กิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมัก และกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงหน่วยได้จัดชุด ชป.กร.สร้างความรู้เรื่องสถาบันหลักให้กับเด็กนักเรียนโดยต่อเนื่องด้วย

การจัดกิจกรรมได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักและข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งได้ขอบคุณกองทัพบกที่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป