เชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาเสาอินทขีล ใส่ขันดอกบัว สร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคล

วันที่ 27 พ.ค. 65 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การทำพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 หรือที่เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” ไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าว เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวเหนือ โดยมีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขีลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ การเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับประเพณีการใส่ขันดอกประจำปี 2565 นี้ ทางวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันใส่ขันดอก สรงน้ำและสักการะพระเจ้าฝนแสนห่า และจัดการทำบุญตามจุดต่างๆ ของวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ไปจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน นี้

โดยก่อนพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล ได้มีการจัดขบวนแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขิล ไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะ ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่า และเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีล ประจำปีนี้อีกด้วย