พะเยา ไร้ข้อยุติ ไม่จบคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน

วันที่ 27 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในการหารือ ครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างอ่างน้ำญวนโดยได้เชิญแกนนำทั้งฝั่งบ้านน้ำญวน หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ และกำนัน 7 ตำบล รวมทั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ คำสั่งอำเภอเชียงคำ ที่ 174/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 มีคณะทำงานฯและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามที่ชาวบ้านฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนโครงการได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอไว้ก่อนหน้านี้

นายธวัช กล่าวเปิดประชุม ท่ามกลางบรรศยากาศของการร่วมกันปรึกษา โดยมีทางนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผอ.โครงการชลประทานพะเยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มารับฟังและชี้แจงโครงการ โดยนายอำเภอ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านน้ำยวนพัฒนาหมู่ที่ 19 ได้แสดงความคิดก่อน เพื่อให้ชี้แจงข้อกังวลและเหตุผลที่คัดค้านโครงการ โดยมีนายนก แสงศรีจันทร์ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงชาวบ้านเข้าร่วมการประชุม ยืนยัน ข้อเสนอ คือ 1.ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้และให้ยกเลิกโครงการ 2.ไม่เอาค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น 3.ให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อให้เห็นกับตาตัวเองว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบย้ายบ้านเรือน และทิ้งท้ายด้วยว่าห้ามดำเนินการใดๆที่เป็นการผลักดันการสร้างเขื่อนและไม่ต้อนรับหน่วยงานที่จะลงไปสำรวจในหมู่บ้าน

หลังจากชาวบ้านผู้คัดค้านพูดเสร็จ นายธวัช ได้ให้ ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนได้ชี้แจงเหตุผลของการสนับสนุนโครงการ โดยมีตัวแทน กำนันตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น และตำบลเจดีย์คำ กล่าวว่าเห็นด้วยเพื่อให้มีการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งของชาวอำเภอเชียงคำ ซึ่งกำนันตำบลเจดีย์คำ กล่าวย้ำว่าเมื่อวานนี้ วันที่ 23 พ.ค. ตนเองได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการสนับสนุนโครงการต่อนายอำเภอไปแล้วเห็น

ด้านนายปาโมกข์ กล่าวว่า ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อที่จะชี้แจงในการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำญวนนี้โดยมีเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม ซึ่งเป็นรายงานที่ผ่านเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ขอมอบให้นายอำเภอต่อไป

การประชุมดำเนินไปกว่า 4 ชั่วโมง ในที่ประชุมยังไม่มีข้อยุติ จึงได้สรุปแนวทาง ไว้ 3 ข้อเสนอคือ
1.ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งอำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่พร้อมกัน โดยจะมีการนัดหมายอีกครั้ง
2.ให้ลดระดับสันเขื่อนลงเพื่อไม่ให้ท่วมผู้ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านน้ำยวน
3.ยกเลิกโครงการ

นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ กล่าวในช่วงท้ายก่อนปิดประชุมว่าการประชุมของคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ในครั้งนี้ถือว่าได้ปฎิบัติหน้าที่และมีข้อเสนอต่อจังหวัดตามที่ได้เสนอข้างต้นแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะหมดหน้าที่ลงทันที ส่วนคณะทำงานที่จะแต่งตั้งเพื่อลงพื้นที่พร้อมกัน จะมีการตั้งชุดใหม่ เพื่อให้มีสัดส่วนที่หลากหลายอีกครั้ง ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัด

หลังการประชุมที่อำเภอเชียงคำเสร็จในช่วงค่ำวันเดียวกัน ชาวบ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ 19 ได้จัดประชุมชาวบ้านอีกครั้งมีมติร่วมกันไม่เห็นด้วยกับโครงการให้ยกเลิกโครงการ 2.ไม่เอาค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น และห้ามดำเนินการใดๆที่เป็นการผลักดันการสร้างเขื่อนและไม่ต้อนรับหน่วยงานที่จะลงไปสำรวจรางวัดที่ดินหรือดำเนินการอื่นใดในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะเฝ้าระวังสอดส่องไม่ให้หน่วยงานที่ผลักดันสร้างเขื่อนเข้าพื้นที่หมู่บ้าน