พิษณุโลก ทางหลวงชนบท ปลูกต้นไม้ชีวิต จัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน อุทิศผู้เสียชีวิตบนถนนหลวง 226 ชีวิต

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00 น บริเวณริมทางหลวงชนบท สาย พล.4003 หน้าหมู่บ้านเนเจอร์โฮ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการต้นไม้ในชีวิต โดยมี นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปีพศ 2564 มีผู้ติดชีวิตอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 13,448 ราย และบาดเจ็บกว่า 8 แสนราย จากการจัดอันดับของโครงการอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 226 ราย

จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน อันจะนำไปสู่การลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการต้นไม้มีชีวิต โดยมีเป้าหมายให้การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและรักโลกบนวิสัยทัศน์ Vision Zero / Zero Waste & Zero Death

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณข้างทางสาธารณะ และสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ

ในการนี้ได้จัดมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 226 ราย และร่วมปลูกไม้ผล 2 ข้างทางเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต จำนวน 226 ต้น