จิตอาสาพัฒนา ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยหัวใจ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดถนนสาธารณะ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน จากนั้นได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแต่บริเวณถนนแยกร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา ถึงบริเวณห้าแยกประตูเหล็ก ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และสร้างความปิติยินดีต่อผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย
#จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”