อุตรดิตถ์ วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้าจำลอง

ช่วงค่ำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าสรีระของพระพุทธเจ้าจำลอง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา มีการสวดพระอภิธรรมจนถึงค่ำคืนวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญจนเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุตรดิตถ์ สืบทอดกันมากว่า 50 ปี ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

นับว่าเป็นค่ำคืนที่น้อมจิตรรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์บรรดาข้าราชการพลเรือน ตำรวจทหาร นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนพร้อมใจกันสวมชุดขาวร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง

ภายหลังอัญเชิญพระบรมศพจำลอง จากศาลาการเปรียญหลวงปู่พระเมรุมาศจำลองที่ตกแต่งอย่างงดงามและวิจิตร คณะศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างจากไม้ไผ่ความยาว 9 ศอกและมีการแสดงแสง สี เสียง แสดงพุทธประวัติ มีผู้ร่วมการแสดงหลายร้อยชีวิต สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นร่วมกันวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง

วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน เป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล