อุตรดิตถ์ วันอัฐมีบูชา พิธีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ ภาคค่ำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง

187

อุตรดิตถ์ วันอัฐมีบูชา พิธีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ ภาคค่ำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ โดยได้รับพระราชทานน้ำสรงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี อันเชิญมาสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ และในภาคค่ำของวันเดียวกันมีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง ซึ่งงานวันอัฐมีบูชา จัดเป็นประจำทุกปีมากว่า 50 ปี

นายชัยวิทย์ กาวิละ หัวหน้ากองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรำลึกถึงและบูชาคุณพระพุทธเจ้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและเจตคติที่ดีของพระพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน