ร้อย.ทพ  3505 ร่วมกับ อำเภอแม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ ตรวจสอบหลุมเกิดจาก  ดินทรุด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 กองร้อยทหารพรานที่ 3505 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ปลัดอำเภอแม่ระมาด องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ , ผู้ใหญ่บ้านพะละ หมู่ที่ 3 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดินทรุดตัว บริเวณบ้านพะละ หมู่ที่ 3 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โดยพื้นที่เกิดเหตุจุดที่ 1 พบจำนวน 1 จุดลักษณะเป็นหลุม จำนวน 1 หลุม ความกว้างประมาณ 30 เมตร และความลึกประมาณ 25 เมตร ระหว่างการตรวจสอบงานยังคงมีดินสไลด์หรือดินทรุดตัวอยู่ตลอดเวลา งงและจุดที่ 2 พบจำนวน 2 จุด หลุมที่ 1 มีความกว้างประมาณ 5 เมตร, ความลึกประมาณ 2 เมตร ส่วนหลุมที่ 2 มีความกว้างประมาณ 7 เมตร, ความลึกประมาณ 3 เมตร

จากการตรวจสอบหลุมดินทรุดดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วเมื่อปี 2548 จากการตรวจสอบโดยกรมทรัพยากรธรณี ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงในรัศมี 1 กิโลเมตร ห้ามมีการปลูกที่พักอาศัยเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่ก็ยังคงมีประชาชนปลูกบ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ขั้นต้นฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ดำเนินการให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือน และเฝ้าดูเหตุการณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป