ฝนตกต่อเนื่อง ดินสไลทับบ้านคนดอยห้วยน้ำ ที่แม่สรวย

วันที่ 22 พ.ค.65 หลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินภูเขาสไลเข้าทับบ้านเลขที่ 12 หมู่ 16 บ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบ้านของนางหมี่เน อะจอ ทำให้บ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากได้ นอกจากนั้นเกิดดินถล่มสไลด์ลงมาทับถนนหลายสายในหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ บริมาณฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณภายในโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่น ซึ่งมีสภาพเป็นที่ลุ่มทำให้ง่ายต่อการเกิดน้ำท่วมขัง และน้ำไม่สามารถระบายได้

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายดีมา ดำรงชัยวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รายงานให้กับทางอำเภอทราบแล้ว โดยฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวยได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์เข้าไปแก้ไขปัญหาดินสไดทับถนนที่ปิดกั้นการจราจร และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน