เชียงราย-เชียงใหม่ น้ำท่วมหลายจุด อ.เวียงป่าเป้า -อ.แม่จัน ท่วมตลาดและชุมชนกว่า 300 หลังคาเรือน

วันที่ 22 พ.ค.65 หลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 วันทำให้ระดับน้ำตามลำน้ำสายต่างๆ ใน จ.เชียงราย เพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลาวน้ำได้เริ่มล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ ถนนสาย118 เชียงใหม่-เชียงราย น้ำได้ท่วมบนถนนบริเวณบ้านทรายมูล ตำบลป่าวิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สามารถเดินรถได้ช่องทางเดียว บางจุดท่วมเต็มพื้นที่ และที่ถนนสายเชียงใหม่ -เชียงราย สายหลักบริเวณอำเภอเวียงป่าเป้า น้ำกำลังขึ้นท่วมถนนสูง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เลี่ยงการจราจร เพราะมีรถเสียหลายคันเนื่องจากกระแสน้ำพัดแรง นอกจากนี้น้ำป่าจากแม่น้ำลาว ยังหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโฮ้ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เสียหายหนักโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรถูกโคลน และหิน ทับพืชผลการเกษตรที่ใกล้เก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

ทางนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ พบมีพื้นที่ถูกท่วมรวม 6 ตำบล ได้รับผลกระทบจำนวน 40 หมู่บ้าน ยังไม่มีรายงานคนเจ็บ หรือเสียชีวิต จึงมอบหมายให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าช่วยเหลือกรณีมีผู้ประสบภัยและจัดระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินหากมีน้ำท่วมฉับพลันแล้ว พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าควบคุมดูแลการจราจร โดยน้ำที่ท่วมเป็นมวลน้ำที่ไหลหลากจากสันเขาสูงมาตามลำน้ำลาว ซึ่งมีปริมาณมากทำให้เอ่อล้นทะลักข้ามชุนชนและบางส่วนมวลน้ำข้ามถนน ส่งผลกระทบต่อการสัญจร อย่างก็ตามน้ำจากเทือกเขาตอนบนได้หยุดไหลมาแล้ว หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มหรือมีมวลน้ำก้อนใหม่ไหลมาสมทบคาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้สถานการณ์ก็คงกลับ่สู่ภาวะปกติ

ด้านพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงรายแม้ว่าจะมีการทำแนวป้องกันตลิ่งเสริมคันให้สูงขึ้นกว่า 1 เมตร แต่กระแสนน้ำที่ไหลเชี่ยวและมีปริมาณมากส่งผลทำให้มีน้ำบางส่วนไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตลาดแม่จันและย่ายชุมชน มีบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมขังกว่า 300 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำท่วมประมาณ 20-30 เซ้ฯแต่เมตร แต่บางจุดที่เป้นที่ลุ่มน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซ็นติเมตร ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสินค้าและข้าวของมีค่าไว้บนที่สูงเพื่อความความปลอดภัย

ร.ท.ประยูร สุทนะ อายุ 62 ปี พ่อค้าในตลาดแม่จัน กล่าวว่า ตลาดแม่จันถูกน้ำท่วมทุกปี ปีละไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้ง เมื่อถึงฤดูฝนทางพ่อค้าแม่ต้าก็มีการเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์ไว้บนพื้นที่สูงและยกระดับชั้นสินค้าให้สูงกว่าระดับน้ำ ทำให้น้ำท่วมครั้งนี้จึงไม่มีทรัพย์สินได้ระดับความเสียหาย แต่จะกระทบต่อการค้าขายที่ไม่สามารถเปิดขายสินค้าได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามน้ำท่วมระยะหลังไม่มีความรุนแรงมากนัก โดยมีท่วมหนักเมื่อประมาณ 2553-2554 น้ำท่วมสูวงถึงระดับลำคอ จากนั้นแม้จะท่วมก็ท่วมไม่สูงแต่เกิดการท่วมบ่อยครั้ง

นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้พร้อมทีมงานและหน่วยง่านที่เกี่ยยวข้องลงพื้นที่เข้าสำรวจผลกระทบน้ำท่วมและให้กำลังใจช่วยเลหือชาวบ้านผู้ประสบภัย ด้านเทศบาล ต.แม่จัน และฝ่ายปกครอง อ.แม่จัน ได้นำเจ้าหน้าที่ต้องทำแนวกั้นตามริมฝั่งไปตลอดแนวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมเพิ่มเติม รวมทั้งตำรวจ สภ.แม่จัน มีการปิดเพื่อการสัญจรชั่วคราวจนกว่าฝนจะซาและระดับน้ำจะลดลง โดยเฉพาะที่สะพานข้ามแม่น้ำจันติดกับกาดแลงแม่จันเจ้าหน้าที่ใช้แผงกั้นตรงคอสะพานทั้ง 2 ข้าง และต้องคอยเก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะ และวัชพืช ที่ไหลมากับน้ำและอุดทางเดินน้ำใต้สะพานทำให้น้ำทะลักลงสู่พื้นที่ชุมชนด้านข้าง

“ที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดแผนป้องกันน้ำท่วมไว้แล้ว มีการจัดทำแนวตลิ่งให้สูงขึ้น แต่เนื่องจากพายุฝนมีฝนตกหนักมากกว่าลำน้ำจันจะได้รับเพราะลำนย้ำแคบประกอบกับพื้นที่ตลาดและย่านชุมใชนตัวเมืองแม่จัน เป็นที่ลุ่มจึงทำให้น้ำเอ่อล้นมาท่วมและน้ำระบายได้ช้า จึงเกิดการท่วมขัง แต่คาดว่าจะท่วมขังในระยะสั้น ภายใน 1-2 วัน จะแห้ง ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นน้ำอาจจะไม่ท่วมระดับน้ำแม่จันอีก เพราะทางกรมโยธาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 316 ล้านมาดำเนินการทำตลิ่งแม่น้ำจัน มีการวางระบบส่งและระบายน้ำจากจุดที่ถูกน้ำท่วม ให้สามารถระบายได้ดีและมีความรวดเร็วไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ความจริงโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำจันน่าจะแล้วเสร็จตั้งแคต่ปี 2557 แล้วแต่มีปัญหาด้านงบประมาณที่หยุดชะงักทำให้เกิดความล่าช้าจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปีนี้และการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี