เกิดเหตุหลุมยุบ ในพื้นที่บ้านพะละ อ.แม่ระมาด จ.ตาก หลังเกิดฝนตกหนัก

วันที่ 21 พ.ค. 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด รายงานเกิด
เหตุหลุมยุบ ในพื้นที่ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ โดย อบต.ขะเนจื้อ วัดปริมาณน้ำฝนประจำวันได้ 65 มิลลิเมตร

จนทำให้ดินอุ้มน้ำจำนวนมาก และเกิดหลุมยุบในพื้นที่บ้านพะละ ม. 3 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด ขนาดกว้าง 6 x 6 เมตร ลึกประมาณ 18 เมตร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จึงได้ประสาน อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการกั้นเขตพื้นที่อันตราย ห้าม ประชาชนเข้าไปในเขตบริเวณดังกล่าว