“บุญบั้งไฟ อีสาน-ล้านนา” จุดตะไล ยักษ์ 1 ปี มัครั้งเดียว (คลิป)

วันที่ 21 พ.ค 65 ช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมชาวบ้านในกลุ่มอิสานล้านนาทั้งในอ.เชียงคำ และจังหวัดข้างเคียง จังหวัดพะเยา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟรวมพลคนอีสานล้านนา บริเวณที่สวนสาธารณะบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง

ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานและเป็นที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและประเพณีในการแห่บุญบั้งไฟ เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลโดยมีตำนานเกี่ยวกับพญาคันคากหรือพญาคางคก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งมีการกล่าวถึงการจุดบั้งไฟถวายพญาแถน หรือเทพวัสสการเทพบุตร ซึ่งมีหน้าที่ให้น้ำฝน พญาแถนชื่นชอบบั้งไฟมาก หากหมู่บ้านใดต้องการฝนก็ต้องจุดบั้งไฟถวาย หากไม่จุดก็จะแห้งแล้งฝนไม่ตกอาจจะเกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ จึงได้ยึดถือและปฏิบัติในหมู่ชาวอิสานมาจนถึงปัจจุบัน

นายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง กล่าวว่า การจัดการงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสืบสานและถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมของคนอิสานให้ลูกหลานคนอิสานล้านนาได้เรียนรู้ ศึกษาและถ่ายทอดกันต่อๆไป และเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนตามความเชื่อของชาวอิสาน ที่เชื่อว่าเมื่อใดฝนไม่ต้องตกต้องฤดูกาลต้องจุดบั้งไฟถวายพญาแถนฝนจึงจะตก

นอกจากนี้ได้มีการแข่งขันบั้งไฟและตะไล มีขนาดต่างๆเช่น บังไฟ 2 นิ้ว 3 นิ้วและตะไล 3 นิ้วช่างบั้งไฟหรือที่เรียกว่า ส่างบ้องไฟในภาษาอิสาน มีบั้งไฟ เข้าประกวดและแข่งขันจำนวนมาก และบั้งไฟมาจากคนในท้องถิ่นและอำเภอ จังหวัดข้างเคียง ซึ่งมีการตกแต่งบั้งไฟอย่างสวยสดงดงาม งานประเพณีบุญบั้งไฟ “ รวมพลคนอิสาล้านนา สืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลอ่างทอง ถือเป็นประเพณีหนึ่งที่คนอิสานในไทยหรือลาวถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณกาล และการประกวดบั้งไฟซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของงานเลยทีเดียว สำหรับงานบุญบั้งไฟจะมีการจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อขอฟ้าขอฝนตามประเพณีชาวอีสานสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

สัมภาษณ์นายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา