แม่สอด น้ำทะลักท่วมเขตเทศบาลนคร เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือราษฏร (คลิป)

วันที่ 21 พ.ค. 65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 โดย กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังนเรศวร ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ให้การช่วยเหลือประชาชน ในบริเวณ ชุมชนบ้านเหนือ ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จากการที่เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตบ้านเหนือ เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายหลังคาเรือน หน่วยจึงได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือนำประชาชนออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ กองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล ร่วมกับครู โรงเรียนราษวิทยา(ตี่มิ้ง) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ คอมพิวเตอร์ และสิ่งของทีได้รับผลกระทบจากฝนตกตลอดต่อเนื่องในพื้นที่ จึงทำให้ฝ้าเพดานอาคารเรียนพังเสียหาย