มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลิอผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงใหม่

175

มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลิอผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 พ.ค. 65 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 20 นาย พร้อมด้วยชุดเสนารักษ์ เดินเท้าลงพื้นที่บ้านสบอาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกน้ำท่วมขังจากการที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ลำน้ำแม่ขานเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง โดยได้ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านที่น้ำท่วมขัง ขนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ขึ้นที่สูงพ้นจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33 ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือและเยี่ยมพบปะผู้ประสบภัย พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือขั้นต้น โดยมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยาทาป้องกันโรคที่มากับน้ำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

สถานการณ์น้ำแม่กลางเอ่อท่วม พื้นที่ชุมชนบ้านแม่กลางบ้านลุ่ม เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระดับน้ำยังคงมีปริมาณมาก ประกอบกับฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว