เชียงราย เปิดด่านไทย-ลาว วันแรก เงียบเหงา 4 ด่าน เปิดได้เพียงแห่งเดียว

วันที่ 18 พ.ค.65 ที่บริเวณหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการเปิดด่านพรมแดนให้ประชาชนของทั้งสองประเทศข้ามไปมาได้เป็นวันแรก หลังจากที่ถูกปิดมานานกว่า 2 ปี ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อปี 2563 โดยบรรยากาศยังเป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยตลอดทั้งวันมีผู้ข้ามแดนเพียง 10 กว่าคนเท่านั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวลาวที่มีความจำเป็น เช่น การเข้ามาหาหมอในฝั่งประเทศไทย และบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการลาว เดินทางข้ามมาเพื่อดูระบบการข้ามแดนเพื่อนำไปชี้จงให้ทางประชาชนชาวลาวได้รับทราบหากมีความต้องการข้ามพรมแดน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของไทยได้แนะนำระเบียบขั้นตอนว่าผู้ที่จะข้ามแดนจะต้องมีใบอนุญาตชั่วคราวของส่วนราชการ หรือบอเดอร์พาส พร้อมมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาในรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็มแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ที่ข้ามแดนโดยหนังสือเดินทางหรือพาสปอต ก็ให้ยึดระเบียบของ ศบค. เป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ประชาชนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนข้ามพรมแดน ซึ่งหากข้ามพรมแดนไปจะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนประมาณ 50,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทย ประมาณ 2,000 บาท หากใครไม่ได้รับการฉีกวัคซีนครบตามจำนวน ควรที่จะไปตรวจATK และให้ขอผลตรวจจากแพทย์มาเสียก่อน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

อย่างไรก็ตามคนในพื้นที่ต่างดีใจที่ด่านพรมแดนกลับมาเปิดอีก เพราะจะทำให้สามารถเดินทางไปทำมาค้าขายหรือไปรับจ้างทำงานในฝั่ง สปป.ลาวได้ เนื่องจาก สปป.ลาว ยังมีความต้องการแรงงานจากประเทศไทย โดยเฉพาะช่างด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามหลายคนยังรู้สึกเสียดายที่ด่านพรมแดนเปิดได้เพียงจุดเดียวคือบริเวณด่านเชียงของ ส่วนจุดอื่นๆ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ แม้ฝั่งประเทศไทยจะเปิดทำการแล้วเช่นท่าเรือบั๊ค ซึ่งเป็นจุดพรมแดนอีกจุดที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความสะดวก แต่ทางฝั่ง สปป.ลาวยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปิดให้ข้ามแดน

ก่อนหน้านี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการเจรจาพูดคุยกับทาง สปป.ลาว เรื่องการเปิดด่านพรมแดน โดยไทยได้ประกาศเปิดด่านพรมแดนเชื่อมกับ สปป.ลาว จำนวน 4 จุด ประกอบด้วยด่านเชียงของ ด่านท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ ด่านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ และด่านบ้านสบรวบ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน แต่เนื่องด้วยทางการ สปป.ลาว ประกาศเปิดเพียงด่านถาวร ซึ่งด่านถาวรของสปป.ลาว ตรงข้าม จ.เชียงรายมีเพียงจุดเดียวคือด่านห้วยทราย เพียงจุดเดียวส่วนจุดอื่นๆ อยู่ระหว่างการเสนอหน่วยเหนือเพื่ออนุมัติให้มีการเปิดในลำดับต่อไป