พะเยา ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 พ.ค 65 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดยรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ฝึกทหารใหม่ ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 (สิบเจ็ด) มียอดเรียกทหารใหม่ทั้งสิ้น 125 นาย มารายงานตัวครบทุกนาย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 73 นาย จังหวัดเชียงราย 51 นาย และจังหวัดลำปาง 1 นาย หลังเข้ารายงานตัวทหารใหม่ทุกนายได้รับการตรวจคัดกรองและกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ก่อนเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามฝึกทั้ง 10 สนามและพื้นที่การฝึกของหน่วย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูสภาพของโรงนอนของทหารใหม่ ซึ่งทางกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 (สิบเจ็ด) ได้วางระบบความปลอดภัยในการกำกับดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมในพื้นที่ของหน่วยฝึก ทั้งโรงนอน โรงอาบน้ำ ห้องประชุม ห้องอบรมและกองบังคับการหน่วยฝึก โดยเฉพาะการจัดโรงนอนของทหารใหม่ยึดตามรูปแบบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

โดยตู้และเตียงจะจัดห่างกัน 2 เมตร และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา ส่วนโรงอาบน้ำก็มีการจัดทำฉากกั้นเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารและผู้บังคับหน่วยให้ดูแลทหารใหม่และกำลังพลทุกนายให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก งและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และกรมทหารราบที่ 17 ภายในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยาต่อไป