มนต์เสน่ห์กว๊านพะเยา ฮือฮา!เกิดน้ำ 2 สี 1 ปี มีครั้งเดียว(คลิป)

205

มนต์เสน่ห์กว๊านพะเยา ฮือฮา!เกิดน้ำ 2 สี 1 ปี มีครั้งเดียว

วันที่ 17 พ.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ส่งผลให้ เกิดน้ำน้ำป่าไหลหลาก ไปทั่ว ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่ต๋ำ และไหลลง รวมกันกับลำน้ำแม่อิง ก่อนไหลสบรวมกันกลางกว๊านพะเยา ทำให้เกิดน้ำสองสี กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวพะเยา ทำให้น้ำในกว๊านพะเยาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดน้ำสองสี คือมีสีแดง ขุ่น คือน้ำในลำน้ำแม่ต๋ำและน้ำสีใสน้ำในแม่อิง ในกว๊านพะเยา เมื่อน้ำสองสีไหลมารวมกันทำให้ น้ำในก๊กว๊านพะเยามี 2 สีแบ่งครึ่งกัน อย่างสวยงาม


สำหรับน้ำสีแดงขุ่น คือน้ำที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำแม่ต๋ำ เป็นน้ำที่กัดเซาะเอาดินโคลนจนมีสีแดงขุ่น ส่วนน้ำที่ไหลมาจากลำน้ำแม่อิงเป็นน้ำที่มีสีใส เมื่อน้ำสองสายไหลมาบรรจบกันบริเวณกลางกว๊านพะเยาทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำสองสีขึ้นในกว๊านพะเยาอย่างสวยงาม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงน้ำสองสี ในก๊วนพะเยาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของน้ำสองสี 1 ปีจะเห็นได้ 1 ครั้งเท่านั้น