จังหวัดตาก เปิดเรียน ON SITE วันแรกชายแดน มีนักเรียนไร้สัญชาติ กว่า 90 %

153

จังหวัดตาก เปิดเรียน ON SITE วันแรกชายแดน มีนักเรียนไร้สัญชาติ กว่า 90 เปอร์เซ็นต์


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดเรียน ON SITE วันแรก ในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าหลายโรงเรียน เปิดเรียนกันอย่างคึกคัก ท่ามกลาง การคัดกรองโควิด 19 อย่างเข้มข้น ตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยนายปิลัทธ์ อุดมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตาม กำชับการดูแลโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ โดยเฉพาะ ที่โรงเรียนบ้านท่าอาจ หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่แนวชายแดน ใกล้แม่น้ำเมย แม่น้ำกั้นพรมแดนไทย-เมียนมา ไม่ถึง 1 กิโลเมตร และมีนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการคัดกรองโควิด 19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคน จำนวน 680 คน

นายปิลัทธ์ อุดมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้มีการเน้นย้ำ ให้โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก มีโรงเรียนจำนวน 116 โรงเรียน 59 ห้องเรียนสาขา ซึ่งมีบุคคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 2 พันคน นักเรียน อีกจำนวนกว่า 5 หมื่นคน จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้โรงเรียนในพื้นที่ไม่สามารถเปิดการเรียนแบบ On site ได้เลย ในปีการศึกษา 2564 จากมาตรการที่เข้มงวด ในพื้นที่ชายแดน

ในการเปิดเรียนวันแรกนี้ จึงมีการประชุมชี้แจง โดยให้ทุกโรงเรียนต้องเข้มงวด ให้ชุมชนและผู้ปกครอง มีความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ของเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนในวันนี้ หากมีการติดเชื้อในโรงเรียน ต้องมีแผนเผชิญเหตุ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งพบว่าโรงเรียนมีนักเรียนฉีดวัคซีน ครอบคลุมแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคณะครู ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป

ขณะที่ นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ กล่าวว่าโรงเรียนบ้านท่าอาจ มีนักเรียน จำนวน 680 คน ปีนี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวนกว่า 150 คน ซึ่งกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นนักเรียนลูกหลานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่ทำงานในพื้นที่ชายแดน ในหมู่บ้านท่าอาจและใกล้เคียง โดยมีเด็กคนไทยเข้าเรียน ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น สำหรับมาตรการ การรับเด็กไร้สัญชาติ นั้น เด็กจะต้องอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ได้รับการรองรับจากผู้นำท้องถิ่นและนายจ้าง หรือคนไทย เพื่อลดการออกกลางคัน นอกจากนี้เมื่อ 2 ปี ก่อน ทางโรงเรียนมีการรับนักเรียน ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ลักษณะเช้าไปเย็นกลับ แต่จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ จำนวน 80 คน ทำให้ ทางโรงเรียนต้องจำหน่ายนักเรียนออก เพื่อป้องกันปัญหา เรื่องงบประมาณ และปัญหาเด็กผี แต่หากชายแดน มีการเปิดได้ตามปกติ สามารถข้ามแดนได้ กลุ่มนักเรียนดังกล่าวก็สามารถกลับเข้ามาเรียนต่อได้เช่นกัน