ชาวพะเยาเฮ หายใจปกติแล้ว หลังค่าหมอกควัน PM 2.5 คลี่คลายแต่เกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่อง(คลิป)

วันที่ 24 เมษายน 2562 สภาพอากาศในจังหวัดพะเยา เริ่มดีขึ้นค่า PM 2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ช่วงเช้าอากาศเย็นช่วงบ่ายร้อนอบอ้าว มีลมพัดเป็นบางช่วง ทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลง แต่ก็ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ส่งผลให้ สุขภาพพลานามัยของประชาชนในพื้นที่ เริ่มดีขึ้น หลังจากได้สูดดมเอาหมอกควัน มาเดือนร่วม2เดิอน

สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่ บ้านอาสาสมัครดับไฟป่า ในแต่ละพื้นที่ตำบล อำเภอ ได้ร่วมกันเข้าทำการดับไฟป่าที่ลุกไหม้ ขึ้น

อำเภอเชียงม่วน ได้เกิดไฟไหม้ป่า เจ้าหน้าที่ทหารร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) อ.เชียงม่วน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ลาดตระเวนตรวจสอบและควบคุมดับไฟป่าตามที่เกิดจุดความร้อนขึ้น ต.สระ อ.เชียงม่วน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำการดับไฟที่ยังลุกไหม้พร้อมได้ทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ถูกไฟป่าเผาไหม้เสียหาย10 ไร่


อำเภอแม่ใจ ไฟป่า บริเวณป่าบ้านปางปูเลาะ ม.13 ต ศรีถ้อย อ.แม่ใจ เจ้าหน้าที่ ทหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครดับไฟป่าและเข้าทำการดับ และเฝ้าระวัง

อำเภอจุน ชุดปฎิบัติงาน หน่วยฯ เคลื่อนที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นที่(กิ่วแก้ว) บ้านพวงพยอม พื้นที่ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน พร้อม ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาเด็ดขาด ที่บ้านร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน ซึ่งจังหวัดพะเยาประกาศขยายงดเผาเด็ดขาดไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.จำป่าหวาย นำรถน้ำออกทำการดับไฟป่าเขตอนุรักษ์ดอยโตน ทำให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายราว 20 ไร่ พร้อมกับออกลาดตระเวน เขตพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้น

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว