พิษณุโลก เปิดรับสมัครซ่อมนายก อบต.บ้านกร่าง แทนอดีตนายกคนเก่าโดน ป.ป.ช.สอยทุจริต วันแรกมีผู้สมัคร 3 คน

วันที่ 16 พ.ค. 65 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีเปิดรับสมัครนายก อบตบ้านกร่าง ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565 โดยในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดการรับสมัคร นางสาวจิณภัค แจ้งไพร ปลัด อบต.บ้านกร่าง ในฐานะผู้อำนวยการ กกต.บ้านกร่าง เป็นประธานการเปิดรับสมัครนายก อบต.บ้านกร่าง แทนว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย  โดยตั้งแต่เช้ามีชาวบ้านในพื้นที่และผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายต่างเดินทางมาให้กำลังใจกับผู้สมัคร  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้กับประชาชนนั่งรออยู่ภายในอาคารโดม เพื่อความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่วนวันเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ในส่วนของผู้สมัครนายก อบต. ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้บนชั้น 2  ของสำนักงาน อบต.บ้านกร่าง ปรากฏว่ามีผู้เตรียมตัวมาสมัครนายก จำนวน 3 ราย มีนายคม โตพิสุทธิ์ ร.ต.อ.เอกธนัช  เจริญสุข และ จ.ส.อ.สำเร็จ ดีแล้ว กระทั่งถึงเวลา 08.30 รน. นางสาวจิณภัค แจ้งไพร ปลัด อบต.ในฐานะ ผอ.กกต.เลือกตั้ง  นายก อบต.บ้านกร่าง ได้ชี้แจงขั้นตอนของการสมัครให้กับผู้ที่จะสมัครนายกรับทราบ ตามข้อบังคับของกฎหมาย  โดยมีการเขียนชื่อผู้สมัครทั้ง 3 คนใส่ภาชนะทรงกลมทึบแสงทางปลัดจะเป็นหยิบขึ้นมาที่ละอันจนครบตามลำดับ จากนั้นจะเขียนเบอร์ 1,2,3 ใส่ภาชนะทรงกลมทึบแสง ก่อนจะให้ผู้สมัครแต่ละคนจับ โดยนายคม โตพิสุทธิ์ เป็นคนจับคนแรกได้เบอร์ 3  ร.ต.อ.เอกธนัช   เจริญสุข จับเป็นคนที่ 2 ได้เบอร์ 2 และ จ.ส.อ.สำเร็จ ดีแล้ว ได้เบอร์ 1

หลังจากจับครบทั้ง 3 คน ทางเจ้าหน้าที่ได้เรียก จ.ส.อ.สำเร็จ ดีแล้ว ผู้สมัครนายกเบอร์ 1 ยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งผ่านไปด้วยดี  จากนั้นได้เรียก ร.ต.อ.เอกธนัช   เจริญสุข ซึ่งเป็นคนที่ 2 ได้เบอร์ 2  เพื่อยื่นเอกสาร แต่ปรากฏว่า ร.ต.อ.เอกธนัช  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกคนเดิม ไม่ยอมยื่นเอกสาร  เนื่องจากไม่ต้องการเบอร์ 2 ตามที่จับได้ จนมีปัญหาเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ถ้าไม่ยื่นเอกสารต้องขยับผู้สมัครรายถัดไปยื่นก่อน   โดยให้นายคม โตพิสุทธิ์ จับได้เบอร์ 3 ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์ 2 แทนในที่สุด  ส่วน ร.ต.อ.เอกธนัช  เจริญสุข รอยื่นเอกสารเป็นรายที่สุดท้าย  ทำให้ได้เบอร์ 3 ไปตามที่ต้องการ

จ.ส.อ.สำเร็จ ดีแล้ว ผู้สมัครนายกเบอร์ 1 เกล่าวว่า ตนเคยเป็นหัวงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านกร่าง ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องตำบลบ้านกร่าง เคยดูแลงานหลายๆด้าน  ตนจะพัฒนาตำบลบ้านกร่างทุกๆด้านจะต้องดีขึ้น สิ่งไหนที่นายกคนเดิมทำไว้ดีจาสานต่อ  ส่วนเรื่องปัญหาโรงไฟฟ้าจากขยะ ตอนนี้ตนไม่มีข้อมูลอะไร และไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพ การแก้ไขปัญหาโรงงานขยะ เพราะขยะเป็นปัญหาทุกที่ แต่ต้องให้ตนเข้าไปศึกษาก่อน ว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร และจำทำให้ดีที่สุด

นายคม โตพิสุทธิ์ ผู้สมัครเบอร์ 2 กล่าวว่า ตนจะใช้ประสบการณ์ 40 ปีผ่านมาหลายจังหวัด มาพัฒนาที่ตำบลบ้านกร่าง ตนได้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง และชมรมเรารักบ้านกร่าง เป็นประธานชมรมมา 8 ปี นโยบายของตนจะดูแลช่วงอายุวัยเกิด เน้นการพัฒนาคน  พัฒนาการศึกษา  สำหรับเรื่องโรงงานขยะเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งเรามีทางแก้หลายวิธี ตนสนับสนุนเอาโรงงานเล็กๆโดยเฉพาะคนบ้านกร่าง ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับเสียงชาวบ้าน

ร.ต.อ.เอกธนัช  เจริญสุข ผู้สมัครเบอร์ 3 กล่าวว่า ตนตั้งใจสานงานนายกคนเดิมที่ทำ ไว้ สนับสนุนสร้างถนน  ไก่เหลืองหางขาว จักสาน ทอผ้า ส่วนโรงงานขยะไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประชาชนชาวตำบลบ้านกร่าง ลงมติว่าถ้าต้องการโรงไฟฟ้าจากขยะก็ดำเนินการต่อ ถ้าชาวบ้านไม่ต้องการก็ยกเลิก

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3327/2565 ลงวันที่ 27 เม.ย. 65 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก พ้นจากตำแหน่งหลังจากสำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งว่าได้รับเรื่องกล่าวหา นายก อบต.บ้านกร่าง กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีทำสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ 2557 ในลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินให้ต่ำลงเพื่อที่จะสามารถจ้างพวกพ้องของตนโดยวิธีตกลงราคาได้ อีกทั้งผู้รับจ้างไม่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างกำจัดขยะโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการอันมีมูลความผิดอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูล ให้ตกไป แต่การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งสำนวนการไต่สวนให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายก อบต.บ้านกร่าง ผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 98 วรรคสี่