แห่เตียวขึ้นดอยสุเทพ บรรยากาศคึกคัก ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา


ช่วงค่ำวันที่ 14 พ.ค.2565 ประชาชนหลายพันคนร่วมขบวนบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ก่อนเดินเท้าขึ้นไปตามถนนศรีวิชัย ซึ่งเป็นถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ โดยพิธีดังกล่าว เป็นการอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุฯ ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับกำหนดการเดินขึ้นดอยสุเทพ (เตียวขึ้นดอย) ในปีนี้ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย มีพิธีทำบุญ และพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.