พิษณุโลก จัดงานรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประกวดกระบือพื้นเมือง


วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2565 โดยมีนายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน การสู่ขวัญควาย และการอ่านสาสน์ของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยภายในงานมีกิจกรรมประกวดควายยักษ์ ควายแคระ การประกวดไก่พื้นเมือง (เหลืองหางขาว) เป็นต้น

สำหรับการประกวดกระบือพื้นเมือง ชิงถ้วยเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล ซึ่งมีกระบือจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวด คือ

1.กระบือพื้นเมืองสีดำ รุ่นฟันน้ำนม (เพศเมีย/เพศผู้) ,รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่(เพศเมีย/เพศผู้) รุ่นฟันแท้ 3 คู่ (เพศเมีย/เพศผู้)
2.ประเภทกระบือเผือก รุ่นฟันน้ำนม (เพศผู้/เพศเมีย)

3.ประเภทกระบือแคระ (เพศผู้/เพศเมีย)

สำหรับกิจกรรมประกาดไก่พื้นเมืองไทย จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ ไก่เหลืองหางขาว (เพศเมีย/เพศผู้) , ไก่ประดู่หางดำ (เพศผู้), ไก่เทาทอง (เพศผู้) และไก่คละสี(เพศเมีย/เพศผู้)
4.นิทรรศการของภาครัฐและเอกชน
จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัด “งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย

ชนันท์ ช่างเงิน ภาพ/ข่าว