อบจ.อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น ณ ห้องรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นางนงลักษณ์ ปัญญุเบกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพร้อมจอแสดงผล จำนวน 3 เครื่อง 2. เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลอินฟาเรด แบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด และ 3. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดยงบประมาณในการจัดซื้อได้มากจากการจำหน่ายลูกโปร่งในการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 ซึ่งหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เป็นงบประมาณ 55,350 บาท

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน